16+ Mudah Tegese Ancik-Ancik Pucuking Eri Yaiku Terbaru

16+ Mudah Tegese Ancik-Ancik Pucuking Eri Yaiku Terbaru. Dikena iwake aja nganti bitheg banyune. Gajah ngidak rapah tegese wong kang nglanggar wewalere dewe 7. Wis ra ono ajine babar pisan.b. Ancik ancik dhuwur keset tegese.

Wis ra ono ajine babar pisan.b. Tekane kabegjan kang mokal c. Tegese yaiku uripe tansah kuatir.

Akeh dhahuru kang anjalari rusake lingkungan hidup, salah sijine amarga gunung njeblug.

Yuk simak penjelasan berikut ini basa. Ancik ancik pucuking eri (wong kang tansah sumelang yen keluputan) gajah ngidak rapah ( wong kang nglanggar wewalere dhewe) bebek mungsuh mliwis ( wong pinter mungsuh. Wis ra ono ajine babar pisan.b.

Wis Ra Ono Ajine Babar Pisan.b.

Gajah ngidak rapah tegese wong kang nglanggar wewalere dewe 7. Tembung curese ing teks kasebat tegese.

Wis Ra Ono Ajine Babar Pisan.b.

Dikena iwake aja nganti bitheg banyune. Akeh dhahuru kang anjalari rusake lingkungan hidup, salah sijine amarga gunung njeblug.

Tekane Kabegjan Kang Mokal C.

Ancik ancik pucuking eri (wong kang tansah sumelang yen keluputan) gajah ngidak rapah ( wong kang nglanggar wewalere dhewe) bebek mungsuh mliwis ( wong pinter mungsuh. Yuk simak penjelasan berikut ini basa.

Kesimpulan dari 16+ Mudah Tegese Ancik-Ancik Pucuking Eri Yaiku Terbaru.

Yuk simak penjelasan berikut ini basa. Tembung curese ing teks kasebat tegese.